‘PDF to DWG’ – uvoz i izvoz u CAD

‘PDF to DWG‘ je vrlo korisna funkcija. Sve više i više projektanata treba uređivati PDF vektorske datoteke direktno u CAD programu. U novijim verzijama programa GstarCAD možete uređivati uvezene PDF datoteke direktno u CAD programu, a PDF nacrti više ne služe kao blok za crtanje.

Program GstarCAD uključuje funkciju ‘PDF to DWG’GstarCAD pruža mnoga podešavanja prilikom uvoza PDF dokumenta, tako da možete pretvoriti PDF u DWG datoteku uz visok kvalitet i bez ikakvih problema.

Kako pretvoriti ‘PDF to DWG’ u GstarCAD programu?

Naredbi ‘’Import PDF’’ možete pristupiti klikom na plavi logo GstarCAD, gde kliknete na Import pa na PDF. Drugi način uvoza PDF-a je unos naredbe PDFIMPORT u komandnu liniju.

Jedino važno je da je vaš DWG nacrt u vektorskom formatu, a ne kao rasterska slika. ‘PDF to DWG’ takođe omogućuje konverziju elemenata u nacrtu (šrafure, krive, kote, slova, broje itd.).

Za detaljnija uputstva pročitajte članak OVDE.

Opcije i podešavanja ‘PDF to DWG’ u GstarCAD:

 • Pretraga: Kliknite za prikaz dijaloškog okvira Browse (Pretraga), gde možete odabrati drugu PDF datoteku za uvoz.
 • Uvoz stranica: odaberite stranicu unosom broj stranice ili klikom na sličicu prilikom uvoza PDF datoteke. Po potrebi se možete prebacivati između prikaza pune veličinine i prikaza sličice.
 • Veličina stranice: prikazuje se standardna veličina stranice. Ako je stranica nestandardna, dimenzije se prikazuju u inčima ili milimetrima, zavisno o podešavanju sistemske varijable MEASUREMENT.
 • Merilo / veličina PDF: prikazuje merilo PDF datoteke. Prema zadanim podešavanjima, metričke jedinice su u milimetrima; anglosaksonske jedinice su u inčima.
 • Tačka umetanja na ekranu: Kada je ova opcija označena, možete odrediti lokaciju uvoza klikom na radni prostor ili unosom koordinata u odnosu na trenutni koordinatni sistem (KS) kada se dijaloški okvir zatvori. Ako ova opcija nije odabrana, PDF datoteka se uvozi u koordinatno poreklo (0, 0).
 • Merilo: Određuje faktor skaliranja ili merilo za uvezene PDF datoteke.
 • Rotacija: Definiše ugao rotacije datoteke. Možete odabrati unapred postavljene uglove ili ugao po sopstvenom izboru.
 • PDF podatci za uvoz: Možete uključiti ili isključiti podatke koji će biti uvezeni.
 • Vektorska geometrija: Pdf geometrijski podatci uključujući linearne puteve, Bézierove krivulje i područja s ispunom uvoze se kao segmente linije (Polylines), ispune ili šrafure. Lukovi, krugovi i elipse interpretiraju se kao takvi. Šrafute s uzorkom uvoze se kao zasebne stavke.
 • Ispune (Solid Fill): uključuje sva puna područja prilikom uvoza PDF datoteke.
 • Text TrueType tekst: Uvozite tekstove koji koriste TrueType fontove. PDF datoteke prepoznaju samo TrueType tekstove. Tekstualni objekti koji koriste SHX fontove tretiraju se kao geometrijskiobjekti. TrueType fontovi odgovaraju ili zamenjuju slične fontove dostupne na vašem sistemu..
 • Rasterske slike: Uvezite rasterske slike u trenutni crtež.
 • Slojevi: Odaberite način dodele uvezenih objekata slojevima.
 • Korištenje slojeva iz PDF-a: Uvezite objekte u CAD koristeći sloj definisan u PDF datoteci. Ako u PDF datoteci nema slojeva, umesto njih stvaraju se slojevi objekata.
 • Stvorite nove slojeve: Uvezite objekte u zasebne slojeve za geometriju, tekst i ispune.
 • Trenutni sloj: Uvozi sve navedene PDF objekte u trenutni sloj (Layer).
 • Postavke uvoza: Opcije koje se koriste za kontrolu prikaza uvezenih PDF elemenata nakon uvoza.
 • Uvezi kao blok: PDF se može uvesti kao blok umesto crteža koji se sastoji od zasebnih objekata (linija).
 • Kombinujte linije i lukove u segmentne linije (Polyline) gdje je to moguće.
 • Pretvaranje ispuna u šrafure: Pretvara odabrane 2D ispune ‘’Solid fill’’ u 2D šrafure.
 • Korišćenje debljine linija: Zadržite ili zanemarite svojstva debljine linija uvezenih elemenata.
 • Spajanje isprekidanih linija: Spaja sve kratke kolinearne linije u jednu segmentnu liniju (Polyline), automatski joj se dodjeljuje svojstvo isprekidane linije i merilo (dashed linetype and linetype scale).

PDF to DWG – Online metoda vs. CAD program

PDF to DWG konverzija se može izvršiti na nekoliko načina. Možemo pretvoriti PDF u DWG putem besplatnih online usluga ili u samom CAD programu.

Konverzija korišćenjem online usluga PDF to DWG je praktična i brza, ali postoje neki nedostaci ove metode konverzije. Konverzija datoteke može biti vrlo lošeg kvaliteta (slova, šrafure, linije).

Još jedan nedostatak pretvaranja datoteka online jest da vam je svakako potreban CAD program za dalje uređivanje datoteke.

Treći nedostatak je što koršćenjem online usluga učitavamo sopstvene DWG nacrte s poverljivim podatcima te ne znamo ko ima uvid u naše nacrte.

PDF to DWG – Download

Možete preuzeti besplatnu demo verziju programa GstarCAD na našoj web stranici ili klikom na dugme ‘PDF to DWG Download’ u nastavku, što vam omogućuje funkciju PDF to DWG na 30 dana.