PDF2DXF

PDF2DXF

PDF2DXF 

GstarCAD dodatak koji vam omogućava uvoz PDF-ova poput DXF i DWG datoteka!

Ova dodatna funkcija poboljšava korisnost CAD programa dozvoljavajući korisnicima da pretvaraju Adobe PDF datoteke u .dxf direktno u GstarCAD-u.

PDF2DXF dodatak se nalazi u GstarCAD-u u okviru kartice sa Brzim alatima.

Pretvaranje iz PDF-a u DWG / DXF

PDF2DXF je kompletan dodatak razvijen od strane Visual Integrity-a za korisnike kojima često treba da pretvore PDF vektorske CAD prikaze u .dxf format koji može biti otvoren i izmenjen u GstarCAD-u. Jednom kada je datoteka otvorena u GstarCAD aplikaciji, lako se može sačuvati kao .dwg datoteka.

Sve vrste CAD entiteta kao što su tekstovi, dijagrami, slike itd. mogu se ispravno izvaditi sa velikom preciznošću i bez grešaka. Za rasterske PDF datoteke, funkcija takođe dozvoljava generisanje preciznih slika koje se mogu koristiti kao lejeri za praćenje u ciljanoj aplikaciji kao što je npr. GIS mapping. Dodatno, korisnik može dodati režim ugrađenih paketa i lako i brzo pretvoriti, u isto vreme, više PDF datoteka u .dxf format..

Kao dodatak moćnim funkcijama i visokoj efikasnosti GstarCAD* softvera, korisnici mogu koristiti PDF2DXF dodatak kako bi produžili opseg GstarCAD aplikacije. PDF2DXF doprinosi lagodnosti i fleksibilnosti pri projektovanju i crtanju.

PDF2DXF je ugrađeni dodatak i nije potrebno instalirati dodatne datoteke. Nalazi se na kartici sa Brzim alatima, kada pokrenete PDF2DXF funkciju, otvori se okvir gde ukucate serijski broj.

Kontaktirajte nas za više informacija.

PDF2DXF