CADprofi Suite

CADprofi

CADprofi
Mechanical

CADprofi

CADprofi
Architectural

CADprofi

CADprofi HVAC
& Piping

CADprofi

CADprofi
Electrical

Kompletan CAD paket za profesionalce!

Jeftinije u punom paketu! CADprofi Suite uključuje sva 4 CAD profi modula po ceni od 50%. Radite svoj posao mnogo brže koristeći 4 profesionalna modula. Napredne komande , najveća biblioteka simbola i objekta i mnoge druge funkcije dostupne su u CADprofi Suite-u.

CADprofi

CADprofi dizajniranje

Profesionalni softverski dodatak koji koriste više od 190 hiljada dizajnera širom sveta.

CADprofi

Primeri korišćenja CADprofi Suite:

 • Prilikom projektovanja električnih i HVAC instalacija, prvo možete brzo nacrtati planove zgrade koristeći arhitektonski modul.

 • Prostorije definisane u arhitektonskom modulu mogu se ekportovati u DIAlux program kao gotovi nacrti zgrade. Zatim, rasvetna tela odabrana u DIAlux-u mogu se lako uvesti u električni modul i nakon toga ih lako dodeliti odgovarajućim električnim krugovima i kreirati specifikacije. Zahvaljujući tome, kompletan projekat možete završiti mnogo brže i lakše.

 • U arhitektonskom modulu možete odrediti prostorije,a zatim pomoću komande rasporedi možete brzo rasporediti detektore požara, prskalice i druge objekte iz električnih i HVAC i cevovodnih modula.

 • U mehaničkom modulu možete dizajnirati način montaže rezervoara, tacni i drugih objekata iz električnog modula kao i HVAC i cevovodnih sistema

 • U električnom modulu možete projektovati električnu instalaciju za stanice za punjenje vozila .
  Zahvaljujući arhitektonskom modulu, možete odrediti mesta za punjenje automobila.

 • Možete dizajnirati planove evakuacije i zaštite od požara, uključujuči:

  – u arhitektonskom modulu možete brzo crtati planove zgrade i kreirati planove evakuacije, zaštite od požara i bezbednosti.

  – u električnom modulu možete dizajnirati sisteme za detekciju požara, rasvetu u slučaju nužde i sigurnosne sisteme.

  – u modulu HVAC & Piping možete projektovati sve cevovodne i ventilacione, uključujući sisteme za gašenje požara i odvod od dima.

 • U arhitektonskom modulu možete lako definisati tehničke parametre prostorija (osvetljenje, ventilacija, temperatura, gubitak toplote).

 • Kada kreirate plan zgrade u arhitektonskom modulu, možete prikazati lokaciju radijatora (npr. ispod prozora ili na zidovima) iz modula HVAC i cevovoda.

 • U arhitektonskom modulu možete lako umetnuti čaure (propuste) za cevi, ventilacione kanale i nosače kablova.

Biblioteke mnogih poznatih proizvođača:

CADprofi
 • Aparati i električne razvodne table

 • Sabirnice, mrežasti nosači kablova.

 • Projektovanje sistema zaštite osvetljenja

 • Armature, pumpe, kotlovi, rezervoari itd.

 • Elementi instalacija izduvnih gasova/dimnjaka.

 • Elementi vodovodnih instalacija.

 • Tipični sistemi kotlova.

 • Proizvodi pripremljeni u BIM tehnologiji, uključujući Revit (RFA).

Novi korisnici u ovoj godini:

+12309

+11.6% u odnosu na prošlu godinu

 • CADprofi softver se koristi u više od 190 zemalja.

 • Naš softver distribuira više od 100 distributera.

187711
Ukupan broj korisnika koji koriste CADprofi softver.

Ne može preko 190 hiljada CAD dizajnera da pogreši!

 • 3100 korisnika i 29 IT stručnjaka angažovanih od strane Instituta za Istraživanje Tržišta Statista dodelili su CADprofiju titulu „Pouzdana rešenja”.

 • Kompanija CADprofi je dobila nagradu „Razvojni partner godine” od strane GstarSofta.

 • Centar za procene i tehničke usluge (SEP) preporučuje korišćenje CADprofi.