Platforma za Collaborative Design zasnovana na DWG-u

Zasnovano na novim tehnologijama kao što su inkrementalno skladištenje i prenošenje podataka crteža, GstarCAD Collaborative Design omogućava saradnju pri projektovanju, između sektora i izmedju timova, zasnovano na DWG crtežima, dozvoljavajući projektantu/tehničaru lako uočavanje i vraćanje na bilo koju raniju verziju i pronalaženje promena u projektovanju korišćenjem jednog klika, obezbeđujući kvalitet projektovanja i ukupnu preciznost konkretnih projekata.

Collaboration

Prednosti GstarCAD Collaboration platforme

Collaboration

Inkrementalno skladištenje i prenošenje podataka crteža

Collaboration

Referenca za crtanje za više osoba i u više pravaca

Collaboration

Pravovremeno, sinhrono i asinhrono ažuriranje podataka crteža

Collaboration

Pametno upravljanje verzijama crteža i praćenje

Referenca za crtanje za više osoba i u više pravaca

 • Podržava biliteralne, prikačene i kružne reference crteža
 • Lako je potvrditi napredak u projektovanju drugih timova i članova
 • Mogućnost prikaza, sakrivanja i odvajanja referentnog crteža u bilo kojem momentu
 • Na vreme proverite i rešite sukobe, smanjite greške pri projektovanju u ranim fazama
Collaboration
Collaboration

Fleksibilna organizacija referenci crteža

 • Sažeta i jasna razgranata struktura odnosa referenci crteža
 • Automatsko prekidanje prikačenih ili kružnih referenci
 • Mogućnost opširnijeg/sažetijeg prikaza odnosa referenci i sakrivanje/prikazivanje referenci u bilo kojem momentu
 • Siv prikaz referentnih crteža, lak pregled i izmena aktuelnog crteža

Pravovremeno, sinhrono i asinhrono dostavljanje podataka i ažuriranje

 • Pravovremeno dostavljanje i ažuriranje aktuelnog crteža, poput saradnje u realnom vremenu
 • Podsetnik u realnom vremenu, korisnik odlučuje da li će odmah da pošalje i ažurira crtež
 • Korisnik odlučuje kada će da pošalje i ažurira crteže ili, korisnik radi nepovezan na internet i šalje ili ažurira crteže kada se poveže na internet
Collaboration
Collaboration

Inkrementalno skladištenje i prenošenje podataka crteža

 • Samo čuvati i slati promene pri projektovanju, smanjiti na minimum količinu podataka crteža za skladištenje i prenošenje
 • Obezbediti efikasnost i pravovremenost prenošenja i ažuriranja podataka crteža

Pametno upravljanje i praćenje varijanti crteža

 • Svaka predaja se čuva kao posebna varijanta (inkrementalno skladištenje)
 • Moguće je videti varijante kroz vreme na osnovu datuma i upisa
 • Moguće je pronaći i vratiti bilo koju prethodnu varijantu
Collaboration
Collaboration

Laka provera izmena pri projektovanju u referentnim crtežima

 • Provera izmena svih referentnih crteža u isto vreme
 • Direktan pregled promena pri projektovanju po različitim bojama, ili provera detalja jedan po jedan
 • Moguće je izmeniti crteže prema promenama
 • Moguće je promeniti potvrđene promene da se ne prikažu

Upravljanje ulogama i ovlašćenjima tokom projekta

 • Vođa projekta može dodeliti ulogu i ovlašćenje članovima projektnog tima
 • Svaki član tima može pristupiti (pročitati/izmeniti/sačuvati/poslati) datotekama crteža prema ovlašćenjima
 • Svaki član tima može da izveze datoteke crteža prema ovlašćenjima
Collaboration
Collaboration

Prigodan uvoz i izvoz projekta

 • Lako je uvesti Xref projekte u sistem zajedničkog (saradničkog) projektovanja
 • Automatsko pretvaranje Xref veza u referentne veze zajedničkog (saradničkog) projektovanja
 • Lako je izvesti projekat zajedničkog (saradničkog) projektovanja u DWG crteže