GstarCAD Mechanical

Ubrzajte postupke izrade nacrta i dizajniranja

Softver za izradu nacrta/dizajniranje GstarCAD Mechanical 2015 pokriva sva područja mehaničkog dizajniranja. Osigurava najnoviju biblioteku standardnih delova, simbola i alata za određivanje veličine , koji su u skladu sa standardnima različitih država i kompatibilni s AutoCAD Mechanical crtežima.

probna verzija

Glavne karakteristike

GstarCAD Mechanical

Alati za izradu nacrta

Pojednostavite tehničko crtanje dokumentacije pomoću inteligentnih alatki za izradu otvora, osnih linija, konstrukcijskih linija … i još mnogo, mnogo više …

GstarCAD Mechanical

Alati za ponovno korišćenje

Brzo ažuriranje crteža pomoću snažnih alatki sa kojima se korisniku omogućuje uređivanje prethodnih operacija i ušteđuje vreme. Jednostavno ponovno uređivanje svojstva bez potrebe po uklanjanju i ponovnome kreiranju originalnih svojstava.

GstarCAD Mechanical

Alati za dimenzionisanje

Alat za dimenzionisanje snage olakšava dimenzionisanje postavljanjem promenljivih relevantnih za proizvodnju, kao i integriše informacije o toleranciji i listi uklapanja. Alat za više dimenzija bez muke stvara serijske dimenzije koje su na odgovarajući razmak.


GstarCAD Mechanical

Simboli

Uštedite vreme pri unosu beleška oslanjajući na više od 11 vrsta simbola kao što su teksture površina, opcije kontrolnih okvira, simboli za zavarivanje, identifikator datuma i cilja, konusa i udubljenosti, rubni simboli itd.

GstarCAD Mechanical

Lista delova

GstarCAD Mechanical podržava izdvajanje BOM podataka iz DWG datoteka i time osigurava bolju ponovnu upotrebu, unapređenju efikasnosti i tačnosti razmene podataka dizajna. Pored toga su funkcionalnosti balončića i liste vezane na mehaničke delove i ostaju ažurirane dok se promenjuju informacije prepoznanih delova …

GstarCAD Mechanical

Tabela otvora

GstarCAD Mechanical snabdeva asocijativne karte otvora. Precizno kreirajte veze između modela i tabela, podršku za dodavanje ili uklanjanje otvora u realnom vremenu te sortiranje otvora skladno sa datima uslovima. Smanjuje mogućnost za greške koje se pojave zbog ručnog uređivanja.