* Davanjem PDV broja vaše kompanije tokom sledećeg koraka procesa porudžbine, verifikovaćemo vaš status registracije za PDV, što nam omogućava da pravilno primenimo mehanizam obrnute naplate. Zatim ćemo izdati fakturu bez naplate PDV-a, a vi ćete obračunati PDV i prijaviti ga na povraćaju PDV-a.