GstarCAD sistemski zahtevi

Pre instaliranja GstarCAD-a, proverite da li specifikacije na vašem računaru ispunjavaju sledeće zahteve:

OS (Operating System)

Windows 7(32-bit, 64-bit)
Windows 8(32-bit, 64-bit)
Windows 10(32-bit, 64-bit)
Windows 11(32-bit, 64-bit)

CPU

1GHZ or faster, 32-bit(x86) or 64-bit(x64) processor

RAM

For 32-bit GstarCAD – 1GB (3GB recommended or higher)
For 64-bit GstarCAD – 2GB (4GB recommended or higher)

Display

1024 * 768 VGA with True Color (minimum)

Hard Disk

1GB free hard disk available or higher (3GB recommended or higher)