GstarCAD Mechanical

2D CAD dizajn sa 3D funkcijama za mašinstvo
Pristupačna alternativa za AutoCAD Mechanical.

 

GstarCAD Mechanical

Pristupačno licenciranje

Trajne licence, ažuriranja…

GstarCAD Mechanical

Dodaci/ ekstenzije

Dodaci, moduli i ekstenzije

GstarCAD Mechanical

Poređenje verzija

GstarCAD Mechanical

GstarCAD Mechanical

Tehnička podrška

Pitanja, mišljenja, sugestije…

GstarCAD Mechanical

GstarCAD Mechanical


Najbolje rešenje za projektante.

GstarCAD Mechanical pokriva punu funkcionalnost GstarCAD Professional softvera, kao i niz dodatnih funkcija za projektovanje 2D inženjerske dokumentacije. GstarCAD Mechanical sadrži bazu podataka sa standardnim bibliotekama različitih mašinskih elemenata, profila, znakova i simbola za tehničko crtanje. Program ima odlične funkcije za dimenzije, automatizovanu numeraciju, popis elemenata i otvora, sa mogućnošću izvoza itd.

GstarCAD Mechanical radi na bazi 3D CAD sistema kao što su Autodesk Inventor, Solidedge, Solidworks, PTC/Creo, etc. Možemo da uvezemo 3D modele i lako ih uređujemo ili da na osnovu njih napravimo 2D poprečne preseke. Program podržava kreiranje neparametarskih 3D Solid modela, osnovne funkcije 3D modelovanja (sabiranje, oduzimanje, presek), STL izvoz za 3D štampanje itd.

Funkcionalnost

Glavne funkcije

GstarCAD Mechanical

Alati za crtanje

Lakše i efikasnije projektovanje sa inteligentnim alatima kao što su građevinske linije, automatsko dimenzionisanje itd.

GstarCAD Mechanical

Simboli i oznake

Brža izrada dokumentacije uz pomoć simbola kao što su zavarivanja, tolerancije i oznake položaja.

GstarCAD Mechanical

Montažni crteži

Automatsko kreiranje detaljnih prikaza, rešenje vidljivosti u izgledima i presecima montažnih crteža. Dodajte oznake i numerisanje stavki.

GstarCAD Mechanical

Numerisanje elemenata

Lakša izrada montažnih crteža zahvaljući funkcijama poravnjanja položaja i automatskog numerisanja komponenti.

GstarCAD Mechanical

3D modeliranje

Kreirajte 3D modele takođe sa Boolean operacijama i standardnim CAD operacijama kao što su Extrude, Fillet i još mnogo toga. Takođe analizirajte informacije o 3D elementima kao što su moment inercije, centar gravitacije i zapremina.

GstarCAD Mechanical

3D pogled

Interaktivna vizualizacija modela i mogućnost određivanja različitih modova prikaza (žičani, osenčeni, realistični…), što povećava kontrolu i kvalitet vaših modela.

Više funkcije

GstarCAD Mechanical

Automatsko dimenzionisanje

Označite cele crteže u samo nekoliko klikova. Pri tome lako i automatski postavite dimenzije na odgovarajuća mesta, uzimajući u obzir tolerancije i opsege.

GstarCAD Mechanical

Dimenzionisanje (Power dimensioning)

Lakše dimenzionisanje sa naprednim podešavanjima zasnovanim na toleranciji, automatsko podešavanje ugla, automatsko raspoređivanje preklapajućih dimenzija.

GstarCAD Mechanical

Mašinski menadžer lejera

Funkcionalnost automatskog upravljanja lejerima omogućava fleksibilno kreiranje lejera.

GstarCAD Mechanical

Liste delova i lista materijala

Generisanje liste automatskih delova proizvedenih delova koji se koriste u crtežu, ažuriranje prilikom izmena crteža i numerisanje novih stavki.

GstarCAD Mechanical

Lista tolerancije i uklapanja

Generiše listu uklapanja iz dimenzija u oblasti za crtanje i postavlja je na željenu poziciju. Lista uklapanja se ažurira nakon promena.

GstarCAD Mechanical

Biblioteke

Koristite obimnu biblioteku elemenata da biste olakšali dizajn. Biblioteke uključuju preseke standardnih profiila, dijagrame, zavrtnje i još mnogo toga.

GstarCAD Mechanical

Asocijativne tabele otvora

Generiše tabele otvora za bušenje (CNC), kreira interaktivne liste otvora jednim klikom, koje se ažuriraju prema promenama, čime se smanjuje pojava grešaka u projektu.

GstarCAD Mechanical

Međunarodni standardi

Međusobna kompatibilnost sa AutoCAD Mechanical-om na nivou komponenti (računi, tabele, simboli, blokovi…) i na nivou slojeva i kotiranja.

GstarCAD Mechanical

Preuzimanje je lako. Preuzmite besplatnu verziju od 30 dana i isprobajte softver. Prilikom kupovine trajne licence, možete izabrati i opciju održavanja licence, koja pruža besplatnu tehničku podršku i buduće nadogradnje.

Isprobajte softver pre nego što ga kupite

 

RAZMISLITE SADA

Uštedite na nadogradnji, tehničkoj podršci i drugim pogodnostima uz 365 AutoRenewal opciju održavanje pretplate za vašu trajnu licencu.

GstarCAD Mechanical
Subscription AutoRenewal 365

Saznajte više o prednostima godišnje usluge održavanja licence