CADprofi Architectural

CADprofi Architectural

Program pomaže u izradi građevinskih crteža, preseka i kota i omogućava crtanje zidova, umetanje vrata i prozora, izradu arhitektonskih dimenzionisanja i opisa, kao i korišćenje objekata iz biblioteke nameštaja i druge opreme. Jedinstvena karakteristika programa je mogućnost kreiranja planova evakuacije i bezbednosti.

CADprofi Arhitektonski modul se može kupiti zasebno ili u celom paketu CADprofi Suite, koji sadrži sva 4 CADprofi modula za 50% cene.

Ključne karakteristike:

Kliknite na funkciju da biste pročitali više

CADprofi Architectural

Projektovanje stepenica

CADprofi Architectural

Parametrijska stolarija

CADprofi Architectural

Dimenzionisanje

CADprofi Architectural

Projektovanje krovova

CADprofi Architectural

Crtanje zidova

CADprofi Architectural

Definicije soba

CADprofi Architectural

Biblioteka nameštaja

CADprofi Architectural

Sistemi oluka

CADprofi Architectural

Putevi za hitne slučajeve

Pročitajte više o drugim ključnim karakteristikama CADprofi Architectural

Planovi evakuacije i instalacije za zaštitu od požara

CADprofi softver je sveobuhvatna aplikacija koja pomaže u projektovanju kako u građevinarstvu tako iu industriji, sa posebnim naglaskom na planove i sisteme koji obezbeđuju bezbednost ljudi koji borave u zgradama.

CADprofi Architectural
CADprofi Architectural

Višejezičan

Aplikacija je dostupna na 25 jezika.

Pročitaj više

CADprofi Architectural

BIM

Mogućnost kreiranja podataka u BIM tehnologiji.

Pročitaj više

CADprofi Architectural

Kompitabilnost

Aplikacija kompatibilna sa većinom osnovnih CAD programa.

Pročitaj više

CADprofi Architectural

CADprofi

2024.03

Najnovija verzija.

Demo

Važi 30 dana.