Otkrijte šta je novo u dugo očekivanom GstarCAD-u 2024! Preuzmite novu probnu verziju i uverite se u kvalitet nove verzije i razmislite o nadogradnji postojećeg GstarCAD softvera.

Preuzmite GstarCAD 2024 besplatno!

Kontaktirajte nas za više informacija, a takođe vam preporučujemo da preuzmete novu probnu verziju.

Novi GstarCAD 2024 je izašao!

GstarCAD 2024 nudi nove i dodatne inovativne funcije za još veću efikasnost u vašem radu, još bolje performanse i odličnu kompatibilnost sa drugim CAD proizvodima, koja je takođe dodatno poboljšana.

Koje funkcije i poboljšanja možete očekivati prilikom kupovine nove licence ili nadogradnje stare verzije GstarCAD-a na novu verziju 2024?

Šta je novo u GstarCAD 2024?

Nova verzija GstarCAD 2024 nudi nove i dodatne inovativne funkcije i mnoga poboljšanja. Hajde da pogledamo neke od novih funkcija:

1. Poboljšanje Performansi

Stabilnost i performanse su značajno poboljšane u GstarCAD-u 2024, poboljšavajući vaš tok posla u dizajnu.

GstarCAD 2024 – Novo izdanje najpopularnijeg CAD softvera

2. API Poboljšanja

GstarCAD nudi robusne API-je za programere da migriraju ili prave aplikacije na GstarCAD-u, uključujući GRKS, .NET, VBA, LISP i COM. U GstarCAD 2024, .NET i LISP su u velikoj meri optimizovani.

API integracija dodataka i drugih aplikacija na GstarCAD platformi je laka i brza. Ponosni smo na ovogodišnji uspešan primer; kompanija SL-King je uspešno integrisala svoje aplikacije na GstarCAD platformi. Pročitajte više o dodacima King.Prostor and Sewer+ za GstarCAD.

GstarCAD 2024 – Novo izdanje najpopularnijeg CAD softvera

3. Dinamički unos

U GstarCAD 2024, sistem dinamičkog unosa je nadograđen. Sa novim funkcijama unosa dimenzija, vertikalnom listom dinamičkih upita i nezavisnim okvirima za unos pokazivača, sada pruža iskustvo koje je lakše za korišćenje i poboljšavanje efikasnosti dizajna.

Dinamički unos vam omogućava da brzo unesete dimenzije, sadrži dinamičku listu nagoveštaja, a odvajanjem polja od indikatora čini rad dizajnera ne samo bržim, već i preciznijim.

GstarCAD 2024 – Novo izdanje najpopularnijeg CAD softvera

4. BIM Podrška

Možete uneti komandu IFCIMPORT ili kliknuti na Ribbon BIM Open IFC Files da biste uvezli IFC datoteku sa kompletnim BIM podacima.

Nakon što otvorite IFC datoteku, možete da izaberete entitet i da odete na panel sa svojstvima na njegove BIM informacije. Takođe možete da proverite i upravljate entitetima pomoću panela strukture, koji prikazuje strukturu stabla entiteta zasnovanu na BIM podacima.

GstarCAD 2024 – Novo izdanje najpopularnijeg CAD softvera

5. Uvoz datoteka STEP/IGES

STEP (Standard za razmenu podataka modela proizvoda) je međunarodni standard koji je uspostavila Međunarodna organizacija za standarnizaciju (ISO) koji definiše kako se informacije o proizvodu predstavljaju i razmenjuju tokom celog životnog ciklusa proizvoda. Fajl formati uključuju . step, .stp i .ste .

IGES (The Initial Graphics Exchange Specification) je opšti ANSI standard za razmenu informacija zasnovan na CAD (Computer-Aided Manufactoring) sistemima. Formati datoteka uključuju .igs ili .iges .

GstarCAD 2024 podržava uvoz STEP/IGES datoteka, poboljšavajući sposobnost naše platforme za podatke 3D modela.

GstarCAD 2024 – Novo izdanje najpopularnijeg CAD softvera

6. Viewports Edit

Možete da dodajete, spajate i prilagođavate okvire za prikaz jednostavnim držanjem i prevlačenjem granica okvira za prikaz pomoću kursora miša.

GstarCAD 2024 – Novo izdanje najpopularnijeg CAD softvera

7. VPMAX/VPMIN

VPMAX vam omogućava da proširite trenutne okvire za prikaz rasporeda i pređete na prostor modela za uređivanje bez brige da ćete pokvariti razmene i ograničenja okvira za prikaz, dok vam VPMIN omogućava da vratite trenutni okvir za prikaz rasporeda.

GstarCAD 2024 – Novo izdanje najpopularnijeg CAD softvera

8. DWFX Batch Alat za digitalno potpisivanje

Aplikaciju digitalsign.eke možete pronaći na instalacionoj putanji programa za efikasno potpisivanje DWFX, DWG i DWT fajlova sa digitalnim potpisima.

GstarCAD 2024 – Novo izdanje najpopularnijeg CAD softvera

Probajte GstarCAD 2024 besplatno!

Kontaktirajte nas za više informacija, a takođe vam preporučujemo da preuzmete novu probnu verziju.