GstarCAD 2024 vam omogućava da uvezete nove 3D datoteke kao što su STEP i IGES! GstarCAD dalje poboljšava operativnu efikasnost i poboljšava korisničko iskustvo sa optimizovanom brzinom i kvalitetom, proširenom API kompatibilnošću, nadograđenim alatima za dinamički unos i podesivim okvirima za prikaz.

Šta je to STEP datoteka?

STEP datoteka je datoteka 3D modela koja može da skladišti kompletne podatke 3D objekta, kao što su njegov oblik, boja, tekstura i materijal. STEP je skraćenica od Standard za razmenu podataka o proizvodu, i to je format ISO standarda koji mogu da koriste različite programe za kompjuterski dizajn (CAD). STEP datoteke se često koriste za deljenje, uređivanje i štampanje 3D modela na različitim platformama i softverima.

STEP (Standard za razmenu podataka modela proizvoda) je međunarodni standard koji je uspostavila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) koji definiše kako se informacije o proizvodu predstavljaju i razmenjuju tokom celog životnog ciklusa proizvoda. Format datoteka uključujući .step .stp i .ste .

Šta je IGES datoteka?

IGES je datoteka sa podacima koja se koristi za razmenu informacija o 2D ili 3D dizajnu između različitih programa za projektovanje pomoću računara (CAD). To je skraćenica od Initial Graphics Exchange Specification, i to je standardni format koji čuva informacije o ASCII tekstualnom formatu. IGES datoteka može da skladišti različite tipove informacija o modelu, kao što su podaci o površini, žičanom okviru, čvrstom stanju ili dijagramu kola. Često ga koriste inženjeri i dizajneri za kreiranje i deljenje tehničkih crteža, nacrta i modela.

IGES ( The Initial Graphics Exchange Specification) je opšti ANSI standard za razmenu informacija zasnovan na CAD (Computer- Aided Manufacturing) i CAM (Computer-Aided Manufactoring) sistemima. Formati datoteka uključuju .igs i .iges .

GstarCAD 2024 podržava uvoz STEP/IGES datoteka, poboljšavajući sposobnosti naše platforme za podatke 3D modela.

Uputstvo za instalaciju GstarCAD 2024 IGES/STEP

Zatvorite GstarCAD 2024 softver pre instaliranja GstarCAD IGES/STEP paketa. GstarCAD IGES/STEP Install Wizard će voditi korisnika potpuno i uspešno instalira softver u operativni sistem.

GstarCAD 2024: Kako uvesti STEP datoteke?

Kako uvesti STEP datoteke u GstarCAD?

Možda ćete želeti da uvezete STEP datoteku u svoj CAD softver iz nekoliko razloga. STEP datoteka je datoteka 3D modela koja može da skladišti kompletne podatke 3D objekata, kao što su njegov oblik, boja, tekstura i materijal.

STEP datoteka je kompatibilna sa različitim CAD alatima i softverom. što olakšava deljenje i uređivanje. STEP datoteka je takođe precizna, koristeći matematički prikaz krivih poznatih kao NURBS za tačno skladištenje podataka. Takođe može da čita i čuva kompletne 3D modele.

Možete prilagoditi STEP datoteku i koristiti je u različite svrhe, kao što su vizuelizacija, simulacija, analiza ili proizvodnja. Uvoz STEP datoteke u vaš CAD softver može vam pomoći da poboljšate radni tok i kvalitet dizajna.

Kako uvesti STEP datoteke? Nakon što instalirate dodatak, pokrenite GstarCAD i otvorite svoje STEP ili IGES modele prateći jedan od ovih koraka:

  • Izaberite STEP/IGES u padajućoj listi Tipovi datoteka i izaberite datoteku, Otvori
  • Ili unesite STPIMPORT/IGSIMPORT da biste otvorili STEP/IGES files
  • Takođe možete da kliknete na Uvezi da biste uvezli STEP/IGES datoteke u svoj crtež

Preuzmite GstarCAD 2024 besplatno!

Kontaktirajte nas za više informacija, a takođe vam preporučujemo da preuzmete novu probnu verziju. Dodatak STEP/IDES se mora instalirati zasebno, postoji instalaciona datoteka na našoj veb stranici. Ovaj dodatak je besplatan i dolazi sa Gstar licencnom.