CADprofi

Dizajnirajte brzo i efikasno

Zahvaljujući velikom broju opcija dostupnih u CADprofi programu obavljaćete svoj posao mnogo brže.

CADprofi 2018 pruža nove promene i poboljšanja

Za malu cenu lako ćete crtati i ispravljati projekte koristeći napredne komande i najveću biblioteku simbola i objekata.

CADprofi ima 4 modula koji će zadovoljiti potrebe svakog dizajnera ili CAD korisnika:

CADprofi
Parametarska CAD aplikacija omogućava 2D dizajn mehaničkih i inženjerskih projekata.

Mehanički modul opremljen je širokim setom standardizovanih delova, čeličnih spojnica i ostalih čeličnih proizvoda zasnovanih na lokalnim i internacionalnim standardima. Biblioteka uključuje zavrtnje, šrafove, gumice za zaptivanje, navrtnje, spojeve, zakivke, klinove, ugaonike (L profile), šuplje profile, delove koji se koriste u izradi toplotnih izmenjivača i druge uređaje. Izuzetan dijagram i urednik šematskog plana znatno olakšavaju stvaranje crteža vodovoda i pneumatskih instalacija.

 • Standardizovani delovi: zavrtnji, šrafovi, gumice za zaptivanje, navrtnji, spojevi, zakivci, klinovi, otvori, žlebova, klinovi, obrtnja, čioda, ležišta, mazalica, i mnogi drugi.
 • Veliki broj lokalnih i internacionalnih standarda.
 • Čelični profili: Ugaonici, šuplji profili, pljosnati profili, sandučasti profili, šipke, cevi, idr.
 • Čaure i čepovi, cevi, reduktori, itd.
 • Svi delovi su dostupni u više pogleda.
 • Editor za dijagrame pneumatskih i vodovodnih sistema.
 • Brzo dizajniranje uz pomoć simbola i objekata sa One-Click tehnologijom.
 • Automatska numeracija uz pomoć čarobnjaka.
 • Manager of custom user content (blocks, drawing frames, symbols, itd).
 • Upravljanje prilagođenom korisničkom sadržinom (blokova, crtanje ramova, simbola, itd).
 • Automatska generacije structure produkta (BOM); BOM se može štampati ili prebaciti koristeći mnoge formate datoteka, uključujući pdf, rft (doc), xls, xml, csv, itd.
 • Automatsko generisanje vizuelnih legend simbola.
 • Biblioteka opreme od strane vodećih proizvođača mnogih industrija.
 • Dostupan metrički i imperijalni sistem merenja.
 • On-line ažuriranje.
CADprofi

Parametarska CAD aplikacija koja omogućava dizajniranje arhitektonskih projekata.

Arhitektonski modul može da se koristi za kreiranje građevinskih planova, poprečnog preseka i visinskih karakteristika . Praktične funkcije aplikacije olakšavaju crtanje kompozitnih zidova, arhitektonsko dimenzionisanje, i brzo stvaranje opisa crteža. Modul dolazi sa sveobuhvatnom databazom prozora, vrata, nameštaja i ostalih dekorativnih objekata. Kao jedinstvenu karakteristiku, aplikacija se možekoristiti za dizajniranje izlaza i puteva u slučaju opasnosti.

 • Kompozitni zidovi, sposobnost za specifikaciju svih zidnih konstrukcija.
 • Parametarska drvenarija (vrata i prozori). Plan poprečni presek i visinske karakteristike.
 • Datoteka nameštaja, sanitarija, itd.
 • Arhitektonski simboli: opis plana, visinskih tačaka, simboli otvaranja i prodora zidova, simboli stolarije, itd.
 • Arhitektonsko dimenzionisanje u svakoj numeričkoj preciznosti.
 • Crtanje i editovanje izlaza i puteva u slučaju opasnosti.
 • Biblioteka simbola bezbednosti na radu i u slučaju požara.
 • Brzi dizajn uz pomoć simbola i objekata u One-Click tehnologiji.
 • Automatska numeracija uz pomoć čarobnjaka.
 • Upravljanje prilagođenom korisničkom sadržinom (blokova, crtanjeramova, simbola, itd).
 • Automatska generacije structure produkta (BOM); BOM se može štampat ili prebaciti koristeći mnoge formate datoteka, uključujući pdf, rft (doc), xls, xml, csv, itd.
 • Automatsko generisanje vizuelnih legendi simbola.
 • Biblioteka opreme od strane vodećih proizvođača mnogih industrija.
 • Dostupan metrički i imperijalni sistem merenja.
 • On-line ažuriranje.
CADprofi

Parametarska CAD aplikacija za dizajn tehničke građevinske opreme. Podržava sve vrste instalacija, grejanja, ventilacije, klima uređaja, cevovoda itd.

HVAC & Cevovodi modul sadrži biblioteku objekata koji omogućavaju dizajn svih tipova instalacija: HVAC (grejanje, ventilacija i klimatizacija), cevovoda, vodovoda, plinske, medicinske, sistem zaštite od vatre i rashladne instalacije kao i druge vrste tehnoloških postrojenja za izgradnju u građevinarstvu i aplikaciju u industriji. Funkcije kao što su dizajn planova i grafikona, izometrijskih prikaza, planova i preseka, omogućavaju korisniku da koristi jedano softversko rešenje pri dizajniranju kompleksnih projekata.

 • Dizajniranje svih tipova kompleksnih instalacija (grejanja, vodovoda, gasnih medicinskih, protivpožarnih, ventilacijskih, rashladnih, industrijski automatizovanih).
 • Omogućavanje crtanje planova, preseka, dijagrama i izometrijskih prikaza.
 • Automatsko crtanje ventilacionih i cevovodnih otvora.
 • Automatsko spajanje otvora i cevi sa bilo kojim označenim objektom.
 • Računanje dužine žica i površine ventilacionih otvora.
 • Brzi dizajn uz pomoć simbola i objekata u One-Click tehnologiji.
 • Automatska numeracija uz pomoć čarobnjaka.
 • Upravljanje prilagođenom korisničkom sadržinom (blokova, crtanjeramova, simbola, itd).
 • Automatska generacije structure produkta (BOM); BOM se može štampat ili prebaciti koristeći mnoge formate datoteka, uključujući pdf, rft (doc), xls, xml, csv, itd.
 • Automatsko generisanje vizuelnih legend simbola.
 • Biblioteka opreme vodećih proizvođača mnogih industrija.
 • Dostupan metrički i imperijalni sistem merenja.
 • On-line ažuriranje.
CADprofi

Parametarska CAD aplikacija omogućava lak dizajn kompleksnih električnih, svetlosnih i telekomunikacionih instalacija i više.

Električni modul može biti korišćen za dizajn kompleksnih instalacija kao što su strujne, svetlosne, nisko-voltažne, telekomunikacione, bezbednosne, i instalacije antena. Softver sadrži nekoliko hiljada simbola baziranih na poslednjim električnim standardima kao i podešavanja osvetljenja, razvodnih uređaja i mnogih drugih. Aplikacije omogućava lako sredstvo za crtanje žica i žičnih kanala. Pored mnogih korisnih mogućnosti, najpraktičnije su automatsko numerisanje (adresiranje) električnih kola i pogodan editor skica i dijagrama.

 • Velika biblioteka simbola za električnu i industrijsku automatizaciju instalacija.
 • Automatsko crtanje žičnih vodova i njihovih puteva.
 • Električne komponente, prekidači, podešavanje osvetljenja i mnogo drugog.
 • Brzo numerisanje (adresiranje) električnih kola.
 • Proizvodi i oprema vodećih proizvođača (Legrand, Cablofil, Zucchini i drugi).
 • Brzi dizajn uz pomoć simbola i objekata u One-Click tehnologiji.
 • Automatska numeracija uz pomoć čarobnjaka.
 • Upravljanje prilagođenom korisničkom sadržinom (blokova, crtanjeramova, simbola, itd).
 • Automatska generacije structure produkta (BOM); BOM se može štampat ili prebaciti koristeći mnoge formate datoteka, uključujući pdf, rft (doc), xls, xml, csv, itd.
 • Automatsko generisanje vizuelnih legend simbola.
 • Biblioteka opreme vodećih proizvođača mnogih industrija.
 • Dostupan metrički i imperijalni sistem merenja.
 • On-line ažuriranje.